Vrouwenclub Delft

De SportSchool is een beroepsschool voor leerlingen tussen 14 en 19 jaar. Zij biedt onderwijs in verschillende sporten, zoals atletiek, voetbal en volleybal. De leerlingen die aan de SportsSchool deelnemen komen voornamelijk uit gezinnen met een laag inkomen en wonen in woonwijken. De SportsSchool helpt haar leerlingen hun fysieke capaciteiten te ontwikkelen en geeft hen tegelijkertijd het zelfvertrouwen om deel te nemen aan andere activiteiten buiten de schoolmuren. Hoewel de school te kampen heeft met veel uitdagingen op het gebied van financiering, locatie en toegankelijkheid, is het een initiatief dat de leerlingen veel kansen biedt.

Introductie

Elk jaar besluiten in Nederland ongeveer 80.000 kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar hun opleiding te beginnen op een vakschool. Slechts 7.500 van deze leerlingen maken hun studie echter af. Dit hoge uitvalpercentage is vooral te wijten aan het feit dat deze leerlingen zich niet op hun gemak voelen in de schoolomgeving. Bovendien is het leerplan vaak moeilijk te begrijpen, vooral voor studenten die nog niet veel ervaring op school hebben. Het doel van dit artikel is het verhaal van de SportSchool te delen, ervan uitgaande dat de ervaringen van de leerlingen binnen de school ons lessen kunnen leren over hoe we leerlingen beter kunnen ondersteunen wanneer ze opgroeien.

Achtergrond en noodzaak van de sportschool

In de jaren tachtig begon in Rotterdam, de op één na dichtstbevolkte stad van het land, het aantal schoolgaande jongeren aanzienlijk terug te lopen. De stad besloot een alternatief te vinden voor het traditionele schoolsysteem, dat ertoe had geleid dat velen het onderwijssysteem hadden verlaten. Met steun van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs richtte de gemeente Rotterdam het gymnasium op, een vakschool voor leerlingen tussen de 14 en 19 jaar. Het doel van het gymnasium was om leerlingen een alternatief te bieden voor het verouderde systeem van schoolonderwijs. Net als veel andere landen heeft Nederland te maken met een vergrijzende bevolking, en er is een grote behoefte aan scholen voor beroepsonderwijs om de uitdagingen aan te pakken waarmee ouderen worden geconfronteerd als gevolg van een gebrek aan banen op sommige gebieden. Het gymnasium heeft echter ook een unieke missie: de levenskwaliteit van jongeren verbeteren door hen te helpen hun fysieke capaciteiten te ontwikkelen en hen tegelijkertijd het vertrouwen te geven om deel te nemen aan andere activiteiten buiten de schoolmuren.

Het onderwijzend personeel en het leerplan van de SportSchool

De sportschool kinderen Rotterdam geeft les in atletiek, voetbal, handbal en volleybal. De klassen bestaan uit een mix van professionele en vrijwillige leraren. Het lesprogramma is praktisch van opzet, met de nadruk op praktijkgericht leren en toepassingen in de praktijk. De leerstof omvat een verscheidenheid aan onderwerpen, van lichaamsbeweging, voeding en blessurepreventie tot juridische en financiële kwesties in verband met professionele sport. De school organiseert ook clinics en wedstrijden, zoals internationale toernooien voor voetbal, handbal en volleybal. De studenten hebben regelmatig sessies met fitnessprofessionals en krijgen één-op-één-coaching om hen te helpen hun fysieke vaardigheden te ontwikkelen. Bovendien krijgen ze de kans om deel te nemen aan het Nederlands elftalprogramma, dat hen opleidt voor internationale wedstrijden.

Doorlopende uitdagingen op de SportSchool

Ondanks de inspanningen van het Gymnasium om een gezonde levensstijl te promoten en van de SportSchool een gastvrije omgeving te maken, is de school meestal overvol, met een wachtlijst van ongeveer 20 leerlingen. Deze situatie is frustrerend voor het personeel en de leerlingen van de sportschool, die lange perioden van eenzaamheid en verveling ervaren terwijl ze wachten om te worden toegelaten. Bovendien biedt de locatie van de school de leerlingen niet veel toegangsmogelijkheden. Een deel van de leerlingen in de gymzaal komt uit gezinnen met een laag inkomen, en niet iedereen kan zich eigen vervoer veroorloven. In dat geval is het busje van het gymnasium hun enige optie om van en naar school te komen. Het busje is echter niet altijd op tijd beschikbaar en is duur, zodat de leerlingen er niet van op aan kunnen voor hun vervoer. Samenvattend kan worden gesteld dat de locatie van de school, de problemen met de dienstregeling van het busje en de kosten van privé-vervoer het voor sommige leerlingen moeilijk maken de SportSchool te bezoeken.

Conclusie

Hoewel de SportSchool veel uitdagingen heeft, doen het personeel en de leerlingen van de sportschool hun best om een positieve leeromgeving te creëren. De toewijding van de school aan gemeenschapsvorming en sociale integratie heeft haar deuren geopend voor veel gemarginaliseerde groepen. De sportschool werkt ook samen met lokale organisaties, zoals de Rotterdamse Risico Sociëteit en het Rotterdams Herstel Centrum, om een gezonde levensstijl te bevorderen en tegemoet te komen aan de behoeften van gemarginaliseerde leerlingen. We kunnen veel leren van de SportSchool. Het personeel van de sportschool heeft een gastvrije en ondersteunende omgeving gecreëerd waar leerlingen zich geaccepteerd voelen en hun capaciteiten kunnen verkennen in een ondersteunende omgeving. De locatie van de sportzaal is toegankelijk en er zijn vervoersmogelijkheden, waardoor leerlingen gemakkelijker van en naar school kunnen komen. Het gymnasium heeft geen traditioneel leerplan, met een lijst van onderwerpen waarover de leerlingen moeten leren. In plaats daarvan moedigt het gymnasium de leerlingen aan hun tijd zinvol te gebruiken en te kiezen waarover zij willen leren. De leerlingen van het gymnasium hebben de kans om te leren en tegelijk hun brood te verdienen met sport, iets waartoe veel leerlingen niet de kans krijgen. Ten slotte hebben de leerlingen van de sportschool de kans om een positieve impact te hebben op de gemeenschap. De SportSchool komt ten goede aan alle leerlingen, ook die uit gezinnen met een laag inkomen en diegenen die gemarginaliseerd zijn. Dit zijn slechts enkele van de vele lessen die uit de SportSchool kunnen worden getrokken. Het is belangrijk dat we kijken naar andere scholen, zowel openbare als particuliere, om te leren wat werkt en wat niet. Met deze kennis kunnen we kleine veranderingen doorvoeren om meer leerlingen te helpen slagen.

Categories: General