Sporten Tiel

“Een sport is een activiteit die wordt beheerst door een reeks regels of gewoonten, of die een weerspiegeling is van een of andere sociale of esthetische eigenschap, die behendige, competente en afdwingbare mechanismen van coördinatie en beleid vereist. ” Sport wordt beheerst door een reeks voorschriften die niet open staan voor enige ontspanning of sanctionering: “Dit maakt sport tot een veilige activiteit. Er zijn weliswaar sporters die ernstige overtredingen begaan, maar veel van de ergste overtredingen vinden plaats aan de kant van degenen die ‘`. Sport is gebouwd op de regels van de trafiek, die betrekking hebben op letsel en het voordeel voor anderen. “Specifieke wedstrijden en normen voor apparatuur en locaties.” Spelers moeten weten hun niveau, dat moet voortdurend worden bijgewerkt.

– deelnemers van alle niveaus moeten zich aan de regels van het spel houden;

– in tegenstelling tot gewone sporten, moeten de wedstrijden op de door de IDBF gedekte evenementen bestaan uit een bepaald aantal spelers met hetzelfde vaardigheidsniveau;

– er moet een officiële vaststelling van de regels zijn, met reglementen die hetzelfde element regelen, het doel oriënteren, met normen voor allen die deelnemen;

– alle sporten, zoals wielrennen en roeien, moeten ten minste één stel regels hebben die hetzelfde element besturen, met prioriteiten voor allen die eraan deelnemen;

– de verplichte regels hebben betrekking op de veiligheid

– de regels moeten worden gecoördineerd door alle sportorganisaties in het hele land, zodat er korte termijnen zijn voor de naleving ervan

– elk land heeft zijn eigen mix van regels die zijn geharmoniseerd door internationale verzoeken aan internationale organisaties om te voldoen aan de gemeenschappelijke normen van het systeem;

– er zijn lidorganisaties van de IDBF die de reikwijdte van de bestreken activiteiten bepalen; hiertoe behoren het Internationaal Olympisch Comité alsmede de Internationale Wielerfederatie (ICF) en de Internationale Voetbalbond (FIFA), en deze organisaties hebben de bevoegdheid om regels vast te stellen door middel van rechtstreekse verzoeken en gecoördineerde actie;

– elke sport moet met zijn specifieke regels en reglementen worden opgenomen in de Olympische kalender van het IOC, die een belangrijk onderdeel vormt van de programma’s en functies van de Olympische Spelen

– de regels moeten worden goedgekeurd door een consensus van alle sportorganisaties

– het reglement is tijdens de Spelen onderworpen aan officiële controle door het Internationaal Olympisch Comité en aan observatie door het werkcomité van de Internationale Wielerfederatie (ICF)

– er zijn regio’s die zijn aangewezen voor het regionale connectieprogramma van de Internationale Rugby Voetbalunie, dat van alle deelnemende landen verlangt dat zij voldoen aan de criteria voor vijf van de miljoen deelnemers die zij voor de spelen van dit jaar de rigoureuze FIFA Wereldbeker wil vervangen door iets dat veel groter is in reikwijdte en vuller.

Pled zwemmen is een ondergewaardeerde sport die bekend staat als een geweldige praktijk om te leren zwemmen aan kinderen, en een positieve activiteit in het leren van kinderen hoe in het water te zijn met een minimum aan slagen of zelfs geen. De Pled Olympics is een leerervaring voor kinderen om zichtbaarheid in het water te leren, in het water, hoe in ritme te zwemmen, slagen en lengtes te kennen, de gevaren van o.a. schoolslag en vrije slag voor de beginner, en hoe de spieren van het lichaam in te schakelen om efficiënt in het water te navigeren.

De Pled Olympics is een nuttig instrument om kinderen te leren vaardig te zijn in het water, ze leren de zwemtest af te leggen samen met het kijken naar een zwemwedstrijd die eerlijk en gelijkmatig en open is, en ze leren een gezonde kijk te hebben op zwemmen, de risico’s en de uitdagingen.

Categories: Sport